line

Добре дошли!

Parking Thessaloniki Center

espaeng

Паркингът „ParkingCenter” фънкционира от 2010г. в центъра на града, в сърцето на Солун зад площада „Аристотелус” на ул. Mitropoleos No31-33.
Дневно и целогодишно, с цел най-качествено, най-приятелско, пълноценно и лично обслужване на нашите клиенти.

PARKING THESSALONIKI: Безопасност

Паркингът „Рarking Center” се състои от два етажа, които са оборудвани със съвременни противопожарни и пожарогасителни средства, както и със затворена мрежа за видеонаблюдение.

Достъп до пространството на паркинга има изключително и само специализираният персонал, а не трети лица.

Пространството е под наблюдение и всякакви движения на хора или автомонили се записват на записвателни средства за безопасността на автомобилите ви.

    btn-1      btn-2       btn-3       btn-4

TOP